Hej & välkommen till Bobby Projektledning!


Jag heter Bobby Göransson och har varit i byggbranschen i 25 års tid. Med samlad erfarenhet från både beställarled och entreprenörsidan kan jag erbjuda bra och kvalitativa tjänster för båda sidor av branschen. Skicka ett mail eller slå en signal så tar vi det därifrån.Projektledning

Beställarens högra hand brukar jag kortfattat beskriva projektledarrollen.

Det innebär att jag med tydlighet, flexibilitet och en stor portion problemlösning ansvarar för att projektets fastställda tid, kvalitét och kostnader följs. I uppdragen är brukligt att i samråd hantera myndighetsfrågor och arbetsmiljöfrågor.

Produktionschef

Produktionschef, även kallad platschef på entreprenörsidan. Rollen är på många sätt byggets viktigaste roll förutom yrkesarbetarna. Man har huvudansvaret att bygget fortskrider enligt tidplan & att ekonomin efterföljs. I rollen har man oftast ansvaret Byggarbetsmiljösamordnare, även kallat BAS-U, där U står för utförande. Beroende på projektets storlek ansvarar man för inköp, eller att inköp görs i rätt tid. Man arbetar även med att reglera ÄTA mot beställare, men även mot underentreprenörer.

Byggledning

Att vara beställarens byggledare är att vara med där det händer. Att genom god kommunikation och administarativ förmåga driva projekt i byggskedet. Som byggledare ser man till att projekt färdigställs i tid och inom uppsatta kostnadsramar. I rollen ser man även till att entreprenören utför sina arbeten fackmannamässigt och närvarar vid både förbesiktningar och slutbesiktningar.

Kontakt

AB BGMG Bobby

Ribby Allé 80B

13742 Västerhaninge

Mail: bobby@bobby.nu

Mobil: 070-3310663

Orgnr: 559324-5342